VikenIT & Media AS er kjøpt opp av NorTec AS fra 1.nov 2020

Ny web side:    www.nortec.no

 

 

 

 

End of Life, windows 7

Microsoft avslutter den offisielle støtten for Windows 7 14. januar 2020. 

Les mer